Termíny, s nimiž se můžeme setkat při psaní diplomové práce

Vzor diplomové práce je oblíbenou pomůckou, kterou studenti využívají při tvorbě vlastního díla. Často tento dokument nejen prezentuje, jak by měla vypadat formální stránka odborného textu, ale jsou zde vysvětleny i základní principy, které by měl autor dodržet. Součástí popisu těchto postupů je několik ustálených termínů a klíčových slov, jejichž význam se pokusíme nyní vyložit.

Číst celý příspěvek

Jak na osnovu v diplomové práci

Většina vysokých škol a univerzit poskytuje vzory pro zpracování závěrečných prací, aby tak svým studentům usnadnila práci a aby jednotlivá díla měla všechna pokud možno po formální stránce identický charakter. Vzor diplomové práce může být užitečnou pomůckou při tvorbě textu, zejména z hlediska formální stránky. Nicméně i v oblasti obsahové může takováto šablona pomoci s koncepcí práce.

Číst celý příspěvek

Jak využít vzor diplomové práce, například od školy?

Užitečným podkladem při psaní je vzor diplomové práce, který většina univerzit a vysokých škol poskytuje svým studentům. Ten se týká především formální a typografické úpravy textu, přičemž jednotlivé listy a stránky jsou rozvrženy tak, jak by ve finální podobě měly vypadat. Jedná se o jakousi modelovou strukturu, jíž by se měl student držet.

Číst celý příspěvek

Diplomové práce a diplomky – začínáme, kontakt na mně

Tento blog bude ode dneška sloužit jako stánka pro užitečné informace pro všechny, kdo píší diplomové práce, případně jiné podobné školní práce. Také se budu často zmiňovat o využívání vzoru diplomky, který studenti dostávají od své fakulty před započetím prací, případně který lze najít na mnoha místech na internetu a o jakýchkoli jiných záležitostech na téma diplomová práce. Potěšíte mě, když u mých článku zanecháte nějaké komentáře! K Číst celý příspěvek